Obiekty techniczne

Firma Artcos specjalizuje się w klimatyzacji obiektów technicznych, takich jak serwerownie, duże pomieszczenia ups, tzw. clean rooms czy laboratoria, w których wymagane jest utrzymywanie stabilnej temperatury i wilgotności powietrza z dużą precyzją.

W przypadku dużych pomieszczeń, trudnych warunków pracy urządzeń elektronicznych, konieczności bardzo precyzyjnej kontroli parametrów lub wysokich norm czystości powietrza, proponujemy naszym Klientom modułowe systemy klimatyzacji i wentylacji precyzyjnej o dużej wydajności i niezawodności uznanych europejskich producentów firm Hiross, Stultz oraz RC. Opcjonalnie, pomieszcznia techniczne o nieco niższych wymaganiach, możemy wyposażyć w urządzenia spełniające potrzeby naszych Klientów, ale odpowiednio tańsze. Wykorzystujemy wówczas zmodernizowane autonomiczne urządzenia klimatyzacji strefowej lub układy urządzeń klimatyzacyjnych firm Carrier-TOSHIBA, Fujitsu, Mitsubishi HI, Mitsubishi Electric, Daikin, Sanyo, które precyzyjnie sterują temperaturą według zadanego programu i są odpowiednio niezawodne.

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu, jesteśmy w stanie zaproponować Państwu modernizację i dodatkowe wyposażenie urządzeń umożliwiające pomyślną eksploatację tych urządzeń w warunkach naszej strefy klimatycznej (np. do -30°C) przy zachowaniu wymaganych przez producenta warunków gwarancji.

Najwyższe parametry w pomieszczeniach o wysokich wymaganiach pomagają utrzymać także osuszacze i nawilżacze powietrza również obecne w naszej ofercie. Są one szczególnie niezbędne w takich pomieszczeniach jak:

ARCTOS s.c. ul. Składowa 10 15-399 Białystok tel.: 85 742 44 25 tel./fax: 85 654 66 85 tel.: 85 654 66 71 e-mail: biuro@arctos.pl